Actie-Leergang High Performing Team

Leer het echte gesprek voeren, de echte problemen oplossen en tegelijkertijd als team groeien in de mate van samenwerking.

Actie-Leergang High Performing Team

Leer het echte gesprek voeren, de echte problemen oplossen en tegelijkertijd als team groeien in de mate van samenwerking.

Locatie

Locatie in onderling overleg

Startdatum

In onderling overleg

Investering

€ 5.950, – exclusief btw per team

Tijdinvestering

Drie dagen

Taal

Nederlands of Engels

Doorlooptijd programma

Afhankelijk van uw wensen en agenda 1 week tot 3 maanden.

Aantal deelnemers

Vier tot en met acht deelnemers per groep.

Meer deelnemers op aanvraag.

Overig

Optioneel kan aan dit programma worden toegevoegd:

a. Individueel assessment
b. Team assessment
c. Team waarde piramide
d. Meer team Pitstop sessies ‘Complex Problem Solving
e. Netcentrisch werken (informatie-uitwisseling tussen teams)

Wat levert de Actie-Leergang High Performing Team jouw team op?

  • De individuele teamleden gaan betere vragen stellen, luisteren, feedback en feed forward geven
  • Het team leert hoe met vragen meer impact te maken in een teamdialoog en iedereen te horen
  • Het echte gesprek wordt gevoerd en je ontdekt wat er echt leeft in het team
  • Onwetendheid, onzekerheid en fouten worden bespreekbaar
  • De teamleden leren boven- en onderstroom te gebruiken
  • De binding en psychologische veiligheid groeit
  • Het team leert samen van en in hun actie
  • De samenwerking in het team groeit
  • Het team leert haar reflectie vermogen te vergroten
  • Het team leert samen problemen te framen en herframen
  • Het team leert beter, sneller en betrokken besluiten te nemen
  • Het team groeit in haar vaardigheid om complexe problemen te ontdekken en op te lossen
  • De teamleden gaan tegelijkertijd werken aan de eigen echte problemen, kansen of uitdaging
  • Je leert over de impact van Teaming
  • Je leert de Team Performance Loop te hanteren
  • Je leert hoe je Action Learning in een team organiseert
  • Je ontdekt de impact van Action Learning Consent Decision Making
  • Je leert hoe je een Action Learning Community of Practice organiseert
  • Je leert hoe Action learning als verandermanagementinstrument te hanteren

Waarom kies je voor de Actie-Leergang High Performing Team?

 • Je wilt samen tot betere besluitvorming komen
 • Je wilt naast hands on ook meer naar strategisch denken en handelen realiseren
 • Je wilt dat feedback en feed forward niet als kritiek opgevat wordt
 • Je wilt het zelf-reflecterende en lerende vermogen van het team vergroten
 • Je wilt dat de teamleden hun oordeel uitstellen en eerst onderzoekende vragen stellen
 • Je wilt dat als het spannend wordt (onder druk) het team een cultuur heeft ontwikkeld waarin het de samenwerking blijft zoeken en het collectieve belang blijft zien

Het programma bevat de volgende onderwerpen:

 • De juiste vragen stellen
 • Complex Problem Solving vaardigheden
 • Teamontwikkeling met behulp van de teamperformance Loop
 • Persoonlijk leiderschap
 • Boven- en Onderstroom
 • Teaming
 • Community of Practice
 • Organiseren van Action learning
 • Actiegericht leren
 • Team effectiviteit
 • Consent besluitvorming
 • Reflectie vermogen
 • Verandermanagement

Locatie

Locatie in onderling overleg

Startdatum

In onderling overleg

Investering

€ 5.950, – exclusief btw per team

Tijdinvestering

Drie dagen

Taal

Nederlands of Engels

Doorlooptijd programma

Afhankelijk van uw wensen en agenda 1 week tot 3 maanden.

Aantal deelnemers

Vier tot en met acht deelnemers per groep.

Meer deelnemers op aanvraag.

Overig

Optioneel kan aan dit programma worden toegevoegd:

a. individueel assessment
b. Team assessment
c. Team waarde piramide
d. Meer team Pitstop sessies ‘Complex Problem Solving
e. Netcentrisch werken (informatie-uitwisseling tussen teams)

Samen leren en werken

Tijdens de Actie-Leergang High Performing Team maak je kennis met de basisprincipes van actiegericht leren, de rode draad door alle WIAL Nederland programma’s. Het zorgt ervoor dat je leert hoe je als team echt naar elkaar luistert, de context leert begrijpen, het echte gesprek voert en werkt aan het reflecterend vermogen.
Zodat het team leert hoe complexe problemen aan te pakken en groeit naar een high performing team.

Direct rendement voor jou

Tijdens het Actie-Leergang High Performing Team krijg je

Wat anderen zeggen

“Belangrijkste conclusie is voor mij dat bij het gebruik van statements het reflectieve denk- en leerproces in feite direct verdwijnt. 

Action Learning leidt tot een belangrijke inhoudelijke verdieping en daarnaast, door de psychologische veiligheid, ook al snel tot een hechte band tussen de deelnemers.”

Danny de Ruiter

“We hebben echt andere gesprekken in het MT en ook de besluitvorming gaat anders. De basis is luisteren en doorvragen en daarnaast krijg je een handvat door de besluitvormingsstructuur. Consent is heel belangrijk. De manier waarop je besluiten neemt, maakt dat je draagvlak hebt. Dat je echt het gevoel hebt ‘we hebben een ja en we gaan het ook doen’ en niet dat men ja knikt en denkt ‘het zal mijn tijd wel duren’.” 

mieke zemmelink

Mieke Zemmelink

“Iedereen doet mee, niemand kan zich verstoppen en iedereen wordt gevorderd. Elk persoon is van belang en participeert, er is geen ruimte om te schuilen, en van iedereen wordt verwacht deel te nemen.”

eelco wobben

Eelco Wobben

Meld je aan

Actie-Leergang High Performing Team