De Action Learning Coach stimuleert probleem oplossend teamvermogen.

Probleem oplossend vermogen

In veel teams nemen wij waar dat ze voornamelijk hard rennen en de wijsheid in het team en daarbuiten niet geraadpleegd hebben, waardoor keuzes onvoldoende goed doordacht zijn, niet uitgelijnd met andere initiatieven en veelal leiden tot desinvestering in tijd, mensen en opbrengsten.

Twee definities van problemen

In de research methodologie zijn twee belangrijke problemen te onderscheiden die elk een andere aanpak vragen. Dit zijn kennisproblemen en handelingsproblemen. Simplistisch gesteld je weet iets niet of je bent niet blij met een resultaat.

Het primaire verschil tussen deze twee is dat het bij kennisproblemen gaat over het ontbreken aan informatie (kennis of inzicht) en bij handelingsproblemen gaat het over de discrepantie tussen wat je wilt bereiken en wat je daadwerkelijk bereikt.

Bij een kennisprobleem gaat het niet om situaties te veranderen, maar doe je onderzoek om het te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan het verband tussen ziekteverzuim en psychologische veiligheid. Bij een handelingsprobleem voldoet jouw werkelijkheid niet aan het gestelde doel (norm), denk hierbij bijvoorbeeld aan het willen behalen van een omzet van € 1.000.000 (norm) en dat het team € 750.000,- heeft behaald. Ten eerste kijk je wat is hier de oorzaak van en omdat een handelingsprobleem nooit alleen komt: welke correlatie heeft het met een ander bedrijfskundig onderdeel van de organisatie? En ten tweede wil je de norm behalen: dus wat wordt de oplossing en wat zijn de acties om meer omzet te genereren om de discrepantie op te lossen?

Rol Action Learning Coach

Probleem oplossend vermogen start met nieuwsgierig zijn. Hiervoor moeten teamleden vragen stellen, doorvragen op de antwoorden en verbanden, onzekerheid en onwetendheid bespreekbaar maken. Onze waarneming is dat naarmate iemand meer ervaring en kennis heeft, vragen stellen steeds moeilijker lijkt te worden. Je hebt het al een keer meegemaakt, weet de oplossing al en hebt al een oordeel. We denken dat we de context begrijpen en we denken ook te weten wat de oplossing is. Maar heb je echt voldoende informatie? Projecteer je terecht een oplossing uit het verleden op een uitdaging in de toekomst terwijl de omstandigheden waaronder resultaat bereikt moet worden anders zullen zijn? Hier heeft de Action Learning Coach een essentiële rol!

Deze rol begint met de teamleden coachen op divergerende en convergerende vragen en doorvragen op zowel bovenstroom als onderstroom. Met als doel de context beter te begrijpen alvorens een keuze kan worden gemaakt of er meer tijd in moet worden gestopt. Denk bijvoorbeeld aan: waarom ervaren we dit als een probleem? Wie heeft hier last van? Wanneer hebben we er last van? Hoe uit zich dit? Is er al eerder iets geprobeerd om dit op te lossen en met welk resultaat? Wat kunnen we hiervan leren? Wat gebeurt er als we niets doen?

Als uit het ontdekken van de context wordt opgemaakt dat hier sprake is van een mogelijk complex of wicked probleem en hier meer aandacht voor moet zijn, zal de Action Learning Coach aan de hand van het action learning proces het team helpen het echte probleem achter de context te laten ontdekken. Is dit inzichtelijk, pas dan kan er gezocht worden naar mogelijke oplossingen.

Zoals Albert Einstein zei: “als ik een uur had om een probleem op te lossen, zou ik 55 minuten gebruiken voor het ontdekken van de context en het probleem achter het probleem van het probleem en vijf minuten aan de oplossingsrichtingen en besluitvorming.”

En dat is precies wat action learning beoogt en waar de toegevoegde waarde van de rol van de Action Learning Coach zit!

Meer weten?

Wil je weten wat de Action Learning Coach opleiding voor jou kan betekenen? Klik hier

WIAL Nederland | Frank Campman MBA PALC