Toekomst gezondheidscentra Clematis

Duurzaam vormgeven met Action Learning

Als je een gezondheidscentrum binnen loopt dan zie je dat daar altijd reuring is. Ondanks goede planningen, mooie systemen en hard werkende betrokken mensen gebeuren er altijd onverwachte dingen. En net als in andere zorgorganisaties had Clematis ook te maken met lange wachtlijsten, overbelasting van de zorgprofessionals en het gevoel bij collega’s dat het anders en beter kon.

Peter en Minke Meulensteen, die met passie Clematis runnen kwamen in gesprek met de WIAL over Action Learning. Peter geeft aan dat na een analyse van de ambitie en de vraagstukken besloten is om 8 medewerkers op te leiden tot action learning coach.
Het doel: zelf van binnenuit de organisatie de echte onderliggende problemen te ontdekken, deze op te lossen en dit duurzaam in de toekomst te kunnen blijven doen.

De hele organisatie is geholpen door het inzichtelijk maken van het probleem: wat toch echt afwijkt van het gepresenteerde probleem. Door het stellen van de juiste vragen is dit duidelijk geworden.

Er werd een stelling neergelegd, die niet klopt. Goed dat er aandacht aan wordt gegeven. Er wordt concreet actie ondernomen waar alle betrokkenen iets aan hebben.” Miriam van der Heijden, Action Learning Coach

‘En dan een jaar na de start maakt de regionale TV een programma over de resultaten’. Er wordt nog steeds hard gewerkt, het is nog steeds erg druk, maar alle patiënten worden toegelaten en op tijd geholpen. Binnen de organisatie worden steeds meer problemen opgelost en vinden er constant verbredingen plaats.’ Hoe? In teams gecoacht door collega’s die bekwaam zijn als WIAL Action Leaning Coach!

Resultaten waren meteen zichtbaar en de investering was snel terug verdiend

In januari 2019 zijn we gestart. Het programma is incompany vormgeven rond het regulier opleidingstraject tot Certified Action Learning Coach (CALC) van het World Institute of Action Learning (WIAL). Theorie en oefenen om in de eigen praktijk betekenisvolle prestaties te realiseren.
De acht deelnemers hebben zich verdiept in theoretische achtergronden van Action Learning en het geleerde in praktijk gebracht door zelfstandig action learning sessies te begeleiden in de organisatie. Gedurende de trainingsdagen zijn de resultaten en leermomenten geëvalueerd. Het project is voorbereid en continue gemonitord en geëvalueerd door een stuurgroep bestaande uit de MT leden van Clematis en Twan Paes, de WIAL trainer.
Resultaten waren meteen zichtbaar en de investering was snel terug verdiend, aldus Minke.

Daarnaast hebben Minke Meulesteen en Twan Paes regelmatig tussentijdse gesprekken gevoerd over de ontwikkeling en rol van Minke Meulesteen in dit traject. Hier is ook de koppeling gelegd met de MBA opleiding die Minke volgt om te komen tot optimalisering en integraliteit tussen van haar persoonlijke leiderschap ontwikkeling als de organisatieontwikkeling. Hierbij werd ook nogmaals onderstreept dat committent en vertrouwen van de opdrachtgever en samenwerking met de Action Learning Coach van onschatbare waarde is.

Het voelt erg goed om dit te doen, vooral samen problemen aanpakken en zo het werk naar een hoger niveau te tillen. Vooral het vragen stellen heeft echt een duidelijk meerwaarde, maar is echt een proces wat je met zijn allen moet doorlopen”. Action Learning Coach Ellen Veld-Spoelstra

Zonder volledig te kunnen zijn, zijn in deze periode onderstaande resultaten bereikt:

  • Een organisatiewijziging doorgevoerd, die artsen ontlast;
  • Een organisatie die daardoor (nieuwe) patiënten goed kan blijven bedienen;
  • De declaratieverwerking is verbeterd
  • Er is een permanente persoonlijke-team- organisatie ontwikkeling op gang gebracht en geborgd in de organisatie;
  • Dit proces kan duurzaam zonder hulp van buiten voortgezet worden.

Certificering

In de tweede helft van 2019 zijn de coaches verder aan de slag gegaan door rond uitdagingen en problemen action learning sessies te begeleiden. Het is echt een onderdeel van ons denken en handelen geworden. Om dit te bekrachtigen en om de ontwikkeling voort te zetten, hebben we besloten dat de opgeleide action learning coaches bij WIAL Nederland het proces van de internationale certificering kunnen volgen. Een mooie nieuwe waardevolle mijlpaal!

Meer weten?

Wil jij weten wat action learning voor jou kan betekenen?
Lees meer over action learning of neem contact op met Twan Paes via mail [email protected] 0f mobiel 0629495122.