De Action Learning Coach begeleidt de teamleden om fouten, onzekerheid, onwetendheid en frustratie bespreekbaar te maken en dus niet weg te vluchten van de onderstroom in de bovenstroom: edging genoemd.

Dansen om elkaar heen

Vragen leven wel, maar worden niet aan elkaar gesteld. De teamleden durven elkaar onvoldoende te vertellen wat ze er echt van vinden en houden hun mond. Het is niet veilig genoeg om gevoel te delen en eigen imago op het spel te zetten met het stellen van een domme vraag.In vergaderingen zijn meestal dezelfde mensen aan het woord en dezelfde mensen die niets zeggen. Deze stille mensen worden niet gehoord, het is wel lekker om snelheid te maken in een ‘een-tweetje’. We zijn dan individuen in een groep mensen en noemen onszelf een team. De wijsheid in het team wordt niet gebruikt en de kans dat we verkeerde besluiten nemen is vergroot. En daar komt de Action Learning Coach in actie.

Edging

Het wegvluchten van onderstroom naar bovenstroom gebeurt zowel bewust als onbewust. De oorzaak wordt dan snel gezien in de bovenstroom als dan moeten we de vorm van ons overleg gaan aanpassen in plaats van bespreekbaar te maken waarom we het zo lastig vinden elkaar aan te spreken op ons gedrag.  In essentie verandert er dan niets, ons gedrag blijft hetzelfde en dat hebben we weer even kunnen verbloemen en parkeren. En daar komt de Action Learning Coach in actie om deze waarneming terug te leggen in het team en dit bespreekbaar te maken.

Dialoog

De Action Learning Coach ondersteunt als teamgedrag procesbegeleider de teamleden met het stellen van open vragen, luisteren en doorvragen hierop. De Action Learning Coach intervenieert op leermomenten die leiden tot een groei naar een high performing action learning team. Waarnemingen op bijvoorbeeld het gebied van statements en oordelen in plaats van open vragen stellen of dat er geen evenwicht in deelname aan het gesprek is of dat onderstroom gemeden wordt, zijn voorbeelden waarop de Action Learning Coach het overleg even stil legt om bewust te worden van wat er gebeurt en de teamleden met elkaar te laten bepalen of dit is wat ze willen dat plaatsheeft. Het hogere doel van de Action Learning Coach is dat de teamleden deze zelfreflectie leren zien en zelf bespreekbaar maken.

Bespreekbaar maken

Fouten, onzekerheid, onwetendheid en frustratie bespreekbaar maken, is iets dat een high performing action learning team beheerst. Hier zit het kenmerkende verschil tussen een high performing team en een minder succesvol team. Onderzoek van onder andere Harvard en Google tonen aan dat psychologische veiligheid binnen het team dan cruciaal is en met stip op 1 staat. Edmondson concludeerde uit onderzoek dat high performing teams meer fouten maken als minder succesvolle teams. Aanvullend onderzoek van Edmondson toont vervolgens aan dat de context anders geïnterpreteerd moet worden: minder succesvolle teams maken meer fouten, maar maken dit niet bespreekbaar. Teams die dit wel doen staan open voor feedback en leren van elkaar. In deze high performing teams is de standaard extreem hoog, maar wordt ook geaccepteerd dat je in deze VUCA tijd niet alles meer kunt weten, dat er onzekerheid is en dat het onmogelijk is dat mensen geen fouten maken. Daarom heeft een high performing action learning team een werkklimaat waarin fouten, onzekerheid, onwetendheid en frustratie bespreekbaar wordt gemaakt. De Action Learning Coach begeleidt dit groeiproces naar een high performing action learning team.

Resultaat

Het team heeft targets te behalen. De rol van de Action Learning Coach staat daar dan ook volledig in het teken van. Alles draait om de echte praktijk en de meetbare bovenstroom resultaten die behaald moeten worden als omzet, levertijd en kostenbesparing. Onderzoek toont aan dat high performing teams dit veel beter doen dan minder succesvolle teams en dat het verschil in de onderstroom wordt behaald als het team zich hier bewust van is geworden en werkt aan het werkklimaat om de high performing action learning team status te bereiken en vast te houden. En daar zit precies de rol van de Action Learning Coach om het team te laten groeien van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

Meer weten?

Wil je weten wat de Action Learning Coach opleiding voor jou kan betekenen? Klik hier

WIAL Nederland | Frank Campman MBA PALC