Action Learning Team

groeien in team performance

Foto: Team Bayer

Dit team van BAYER heeft samen aan de verbetering van hun team performance gewerkt en zijn tegelijkertijd opgeleid tot gecertificeerd Action Learning Coach (team performance procesbegeleider).