Actie-Leergang Trauma coaching voor teams

Leer het gesprek te voeren in teams waar traumatische ervaringen hebben plaats gevonden.

Actie-Leergang | Trauma coaching voor teams

Leer het gesprek te voeren in teams waar traumatische ervaringen hebben plaats gevonden.

Locatie

Het programma Trauma coaching voor teams wordt op een locatie naar uw keuze gegeven.

Start date

In onderling overleg wordt de startdatum bepaald

Investment

   9.540, – exclusief btw per team voor zes bijeenkomsten van twee tot vier uren, met twee zeer ervaren WIAL-coaches op het gebied van conflicten en trauma.

Tijdinvestering

Drie bijeenkomsten van twee dagdelen of zes bijeenkomsten van een dagdeel.

Language

Nederlands, Duits en Engels

Doorlooptijd programma

Zes tot twaalf weken.

Aantal deelnemers

Maximaal acht deelnemers van één team of maximaal acht deelnemers voor een samengesteld team.

Welke traumatische ervaringen binnen het team zijn belemmerend voor het samenwerken en voor het bereiken van teamdoelen?

Met deze vraag begint een team trauma sessie meestal niet. Het begin van een traumateam bijeenkomst bestaat meestal uit een openingsronde en check-in met de vragen: hoe zit jij er bij en met welke intentie en verwachting ben jij aanwezig?

Uiteindelijk is het doel van team trauma coaching wel dat het team op zijn eigen manier en tempo het gesprek voert over waar emoties zo sterk zijn, dat daarover niet zomaar gesproken kan worden.

Twee ervaren coaches van WIAL Nederland bieden een gespreksstructuur met uitnodigingen en aanmoedigen aan, waarmee teamleden elkaar kunnen helpen een veilige en gelijkwaardige omgeving te maken, waarin emoties besproken en herbeleefd kunnen en mogen worden.

Bij traumateam coaching gaat het team weg van emotioneel belastende confrontaties, terwijl de oplossing van de situatie wel zeer gewenst is. Het team kan het niet zonder hulp oplossen en wil ook graag dat er nu hulp komt.

Emotioneel belastende en confronterende situaties uit het verleden kunnen bijvoorbeeld zijn: bedrijfsongevallen, bedrijfscriminaliteit, pesten en grensoverschrijdend gedrag op het werk, discriminatie en seksueel ongewenste gedragingen, gijzeling van het team door narcisme, ziekte- en rouwprocessen van teamleden, overlijden en plotseling ontslag van leden, conflicterende mens- en wereldbeelden en persoonlijke incompatibiliteit.

Wat levert het programma
Trauma coaching voor teams jou op?

Emoties, die op een of andere manier afkomstig zijn van situaties uit het verleden, kunnen bespreekbaar worden gemaakt en kunnen in en buiten het team in een veilig en afgestemd proces worden verwerkt. Tevens wordt geleerd hoe in de toekomst zelfstandig eigenaarschap genomen kan worden over emotioneel belastende situaties in en rond het team.

Waarom kies je voor het programma Trauma coaching voor teams?

Als het voor het team niet goed voelt om met een emotie te blijven zitten, of er omheen te werken, of om het te negeren, kan een team kiezen voor trauma coaching.
Het lukt het team niet om zelf, zonder aanmoediging van buiten het team, het gesprek en het proces aan te gaan om emoties te verwerken.

The program

Het programma voor een traject voor team trauma coaching wordt altijd op maat en vanuit de eigen behoefte en eigenaarschap van het team georganiseerd. Er zijn verschillende keuzes voor vormen van interventies die uitnodigen en aanmoedigen om het gesprek aan te gaan en om emoties binnen het team of buiten het team te verwerken. Het leren van acties in eigen emotionele belevingswereld wordt centraal gesteld. Daarbij worden interventies zo veel mogelijk door teams en hun leden zelf ingebracht en uitgevoerd, onder aanmoediging van de coaches van WIAL Nederland.

Mogelijk interventies zijn: Talent- Motivation- Analysis test rapportages om natuurlijke drijfveren en aangeleerd overlevingsgedrag te onderzoeken en onderling te kunnen bespreken, action learning coaching om onderstroom ervaarbaar te maken, intervisie om zelfreflectie te spiegelen, delen van zelfreflecties op belemmerende overtuigingen en bijgaande emotionele belasting, onverwerkte emoties bespreekbaar en verwerkbaar maken, rouwproces begeleiding en vormgeving, coaching met behulp van paarden om onderstroom voelbaar te maken.

Leer succesvol het echte gesprek te voeren

Om te weten hoe een trauma binnen een team bespreekbaar gemaakt kan worden is het mogelijk om eerst een coach van WIAL Nederland hierover te spreken. Wat kan de WIAL Nederland coach voor een proces van verwerking door en binnen het team betekenen? De kracht van action learning is dat met open vragen de oordelen en statements worden vermeden en open nieuwsgierigheid naar de kern van het probleem worden gestimuleerd en in het team worden gekanaliseerd. Daarnaast wordt daarmee geleerd het gesprek zo te voeren dat verwachtingen van de uitkomst hanteerbaar en voor iedereen acceptabel zijn. Een eerste stap wordt altijd gezet, zodat het team weer in beweging kan komen en durft te komen.

Het programma kan de volgende onderdelen bevatten

Onderdelen van het programma kunnen zijn: werken met hartcoherente ademhaling, in de onderstroom emotioneel herbeleven van traumatische situaties voor het team. Dat kan zowel een fysieke situatie zijn als een emotioneel beladen situatie. Team Trauma coaching begeeft zich op het grensvlak van intervisie en supervisie. Team Trauma coaching heeft een individuele component en een groepsdynamische component, die zich vaak in het systeem van de organisatie en van de omgeving van het systeem toont.

Voor wie is dit programma?

Voor leidinggevenden, teamleden, coaches en trainers van teams die in hun ontwikkeling belemmerd worden door onverwerkte emoties en traumatische ervaringen in het verleden en onder druk en stress van de dagelijkse praktijk geen tijd hebben om zelf een proces vorm te geven waarmee samenwerking verbetert.

Locatie

Het programma Trauma coaching voor teams wordt op een locatie naar uw keuze gegeven.

Start date

In onderling overleg wordt de startdatum bepaald

Investment

   9.540, – exclusief btw per team voor zes bijeenkomsten van twee tot vier uren, met twee zeer ervaren WIAL-coaches op het gebied van conflicten en trauma.

Tijdinvestering

Drie bijeenkomsten van twee dagdelen of zes bijeenkomsten van een dagdeel.

Language

Nederlands, Duits en Engels

Doorlooptijd programma

Zes tot twaalf weken.

Aantal deelnemers

Maximaal acht deelnemers van één team of maximaal acht deelnemers voor een samengesteld team.

Samen leren en werken

Tijdens trajecten voor teams gaan de teamleden met elkaar op zoek naar comfort in de emotioneel belastende situaties, begeleiden de coaches van WIAL Nederland het team ook naar vaardigheden waarmee teamleden zelf op termijn interventies kunnen begeleiden en eigen processen kunnen aangaan.

Direct rendement voor jou

De uitkomst van een team trauma coaching is altijd een reflectie van het teamgedrag in de processen om tot beter teameigenaarschap en hogere teamprestatie te komen.

Meld je aan

Team Trauma Coaching