What is Action Learning?

Actieleren is het volledig integreren van werken, leren en verbeteren.

   Action Learning betekent het integreren van werken, leren en verbeteren.
   WIAL Nederland integreert ActieLeren met de eigen uitdaging in jouw werk als strategie formulering, Programma- en projectmanagement, Management ontwikkeling, Teamontwikkeling en elk denkbaar probleem of kans.

   Met Action Learning werken de teamleden tegelijkertijd aan de verbetering van de samenwerking, het teamproces, het teamgedrag, het ontdekken van het echte probleem achter de symptomen, het ontdekken van relevante en nieuwe oplossingsrichtingen en aan de groei van:

   • oordeelloos vragenstellen;
   • oordeelloos doorvragen;
   • oordeelloos luisteren;
   • oordeelloos feedback en feed forward geven en ontvangen;
   • complex problem solving;
   • peer coaching;
   • betere, snellere en gedragen besluitvorming;
   • psychologische veiligheid;
   • en de lerende organisatie.

   Met als doel: dat ActieLeren leidt tot structureel betere samenwerking, lerend vermogen en een concreet resultaat waar de teamleden direct mee aan de slag gaan in de eigen organisatie.

   Samenvattend: met Action Learning bereik je teamontwikkeling, verandermanagement, agile en cultuurverandering.

    Team culture change

    Action Learning is een verander- en teamgroei methode. Met als uitgangspunt dat de wijsheid in teams zit en de vaardigheid om deze wijsheid te ontsluiten een verantwoordelijkheid van alle teamleden is.

    De Action Learning Coach helpt teamleden bij het reflecteren op de voortgang van hun groepsfunctioneren (gedrag en proces). En bij het doorbreken van bestaande conditionering dat niet meer bijdraagt aan de groei van het team en haar resultaten.

    A team that engages in action learning develops a working climate in which team members also discuss their mistakes, uncertainty and ignorance. In order to learn from and with each other and strive maximally to successfully realize the ambitions.

    Action learning is a team process of insightful questioning and reflective listening. The simple rules of action learning force team members to think critically and work together. Not immediately into action mode, but first slowing down where necessary to then accelerate.

     

    Het proces om tot besluitvorming te komen wordt versneld en in kwaliteit en gedragenheid verbeterd met het organiseren van de Action Learning – Consent Decision Making methode. Teamleden voelen zich echt gehoord, waardoor er nog meer borging van de wijsheid en betrokkenheid groeit. De echte problemen leren begrijpen en oplossen wordt hierdoor eenvoudiger.

    Een Action Learning Team beheerst de dynamiek van de Team Performance Loop elementen. Dit zijn: doel, binding, psychologische veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor kan de groei worden gemaakt naar het niveau van een High Performing Team.

    The above can also be set up at the departmental, organizational and sector level as an Action Learning Community of Practice .

    A learning organization emerges and a higher level of commitment and meaningful work begins to be experienced. As a result, the connection between people, goals and results grows.

    Team Performance Loop

    De zes elementen van de Team Performance Loop staan niet los van elkaar, ze hebben invloed op elkaar! 

    In de ontwikkelingsfase naar een High Performing Team moet het team geholpen worden in het leren zien hoe zij geconditioneerd zijn. Dat zien ze zelf niet meer! Aan de hand van deze spiegel gaan de teamleden hierover het echte gesprek met elkaar voeren. Dit is niet makkelijk omdat er een conditionering van gedrag en proces is. Dit is een belangrijke reden om in de eerste fase een externe Action Learning Coach het proces te laten begeleiden. Dit in plaats van een teamlid of een interne coach of HR-collega. Daardoor krijgt het aanspreken, vragen stellen en reflecteren ook een andere waarde.

    Learning stays in the organization

    Onderzoek toont aan dat tot 5% van de teamleden 20 tot 25% van het werk verrichten en dat organisaties consultants inhuren om kennis de organisatie in te brengen.

    Met ActieLeren gaat elk individu in het team gehoord worden en meer aan het team bijdragen. Er ontstaat een cultuur waarin leren van en met elkaar de normaalste zaak van de wereld is.

    Team becomes expert in solving
    complex problems

    Onderzoek toont aan dat de conditionering in een team veelal leidt tot een directe actiestand op een symptoom. Het echte probleem wordt daardoor niet opgelost! Vaak ingegeven door slechts een deel van de teamleden en gebaseerd op bijvoorbeeld ‘misplaatste’ hiërarchie, expertise en aannames.

    Met Action Learning leren zowel de individuen als het team te ontdekken of er sprake is van een probleem of een complex probleem. Bij een probleem kan het team meteen acties uitdenken en doen. In geval van een complex probleem leert het team eerst te vertragen om het beter te leren begrijpen, tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen en tijdens de implementatie te leren en te verbeteren.   

    Exponential growth of connection
    between people and purpose

    Onderzoek toont aan dat 80% van de teams niet voldoet aan de verwachtingen! Symptomen waaraan je dit kan herkennen zijn bijvoorbeeld langs elkaar heen werken, gedoe en sociaal luieren!

    Met ActieLeren draait het om de mate van samenwerken! Randvoorwaarde hierbij is psychologische veiligheid. Wetenschap heeft laten zien dat vragen stellen leidt tot een betere verbinding tussen mensen. En dat hiermee psychologische veiligheid groeit, omdat ik mij meer gehoord voel. Dit heeft een positief effect op mijn betrokkenheid met mijn collega en met het teamdoel. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Huge increase in
    the innovative capacity

    Onderzoek toont aan dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen!

    Met Action Learning wordt de wijsheid uit het team gehaald. Waardoor het echte probleem ontdekt wordt en op basis hiervan het team nieuwe oplossingsrichtingen gaat ontdekken. Met de Action Learning Consent Decision Methode gaan de teamleden ervaren dat besluitvorming beter, sneller en gedragen wordt. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Teams become high-performing

    Onderzoek toont aan dat werken in teams leidt tot een gemiddeld rendementsverlies van 25%. Naarmate de teams groter worden loopt dit zelfs op tot 75% rendementsverlies! 

    Met ActieLeren daarentegen groeit de samenwerking en psychologische veiligheid. Een ActieLeren team beheerst de dynamiek van de zes elementen van de Team Performance Loop: doel, binding, veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor worden fouten, onzekerheid en onbekendheid bespreekbaar. Een randvoorwaarde om een lerend team en een lerende organisatie te zijn. Bovendien laat onderzoek zien dat sociaal luieren afneemt naar mate de teams kleiner worden. Dit is een van de redenen dat een action learning team zes tot acht mensen kent. Bovendien kent een Action Learning Team naast de rol van probleeminbrenger en deelnemer ook de rol van observator en action learning coach. Hierdoor is oneindig leren en verbeteren mogelijk en kan rendementsverlies worden voorkomen.

     

    Learning stays in the organization

    Onderzoek toont aan dat tot 5% van de teamleden 20 tot 25% van het werk verrichten en dat organisaties consultants inhuren om kennis de organisatie in te brengen.

    Met ActieLeren gaat elk individu in het team gehoord worden en meer aan het team bijdragen. Er ontstaat een cultuur waarin leren van en met elkaar de normaalste zaak van de wereld is.

    Team becomes expert in solving
    complex problems

    Onderzoek toont aan dat de conditionering in een team veelal leidt tot een directe actiestand op een symptoom. Het echte probleem wordt daardoor niet opgelost! Vaak ingegeven door slechts een deel van de teamleden en gebaseerd op bijvoorbeeld ‘misplaatste’ hiërarchie, expertise en aannames.

    Met Action Learning leren zowel de individuen als het team te ontdekken of er sprake is van een probleem of een complex probleem. Bij een probleem kan het team meteen acties uitdenken en doen. In geval van een complex probleem leert het team eerst te vertragen om het beter te leren begrijpen, tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen en tijdens de implementatie te leren en te verbeteren.

    Exponential growth of connection
    between people and purpose

    Onderzoek toont aan dat 80% van de teams niet voldoet aan de verwachtingen! Symptomen waaraan je dit kan herkennen zijn bijvoorbeeld langs elkaar heen werken, gedoe en sociaal luieren!

    Met ActieLeren draait het om de mate van samenwerken! Randvoorwaarde hierbij is psychologische veiligheid. Wetenschap heeft laten zien dat vragen stellen leidt tot een betere verbinding tussen mensen. En dat hiermee psychologische veiligheid groeit, omdat ik mij meer gehoord voel. Dit heeft een positief effect op mijn betrokkenheid met mijn collega en met het teamdoel. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Huge increase in
    the innovative capacity

    Onderzoek toont aan dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen!

    Met Action Learning wordt de wijsheid uit het team gehaald. Waardoor het echte probleem ontdekt wordt en op basis hiervan het team nieuwe oplossingsrichtingen gaat ontdekken. Met de Action Learning Consent Decision Methode gaan de teamleden ervaren dat besluitvorming beter, sneller en gedragen wordt. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Teams become high-performing

    Onderzoek toont aan dat werken in teams leidt tot een gemiddeld rendementsverlies van 25%. Naarmate de teams groter worden loopt dit zelfs op tot 75% rendementsverlies! 

    Met ActieLeren daarentegen groeit de samenwerking en psychologische veiligheid. Een ActieLeren team beheerst de dynamiek van de zes elementen van de Team Performance Loop: doel, binding, veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor worden fouten, onzekerheid en onbekendheid bespreekbaar. Een randvoorwaarde om een lerend team en een lerende organisatie te zijn. Bovendien laat onderzoek zien dat sociaal luieren afneemt naar mate de teams kleiner worden. Dit is een van de redenen dat een action learning team zes tot acht mensen kent. Bovendien kent een Action Learning Team naast de rol van probleeminbrenger en deelnemer ook de rol van observator en action learning coach. Hierdoor is oneindig leren en verbeteren mogelijk en kan rendementsverlies worden voorkomen.

     

    Action Learning Teams solve complex problems

    With Action Learning, the team solves problems and develops personal leadership skills simultaneously. This is due to the simple rules that force participants to think critically and work together.

    Action Learning is particularly effective for solving complex problems that seem unsolvable. It raises the standards, cooperation, creativity and courage of groups.

    The Action Learning Team Coach helps team members to reflect on the progress of their group functioning. And not in solving problems; the content belongs to the team members.

    In this way, action learning participants become effective leaders while solving difficult problems.

    On the power of Action Learning in transforming teams and organizations

    Triple certification

    WIAL Netherlands Certified Action Learning Coach

    WIAL is een ICF-geaccrediteerde trainingsprovider en de WIAL CALC-certificering is een geaccrediteerd ICF CCE-programma.

    Het schoolleidersregister heeft het WIAL leiderschapsprogramma ECALC (Certified Action Learning Coach) met ID nummer 490754 geaccrediteerd met 95% herregistratiewaarde.

    Elke deelnemer aan de CALC opleiding ontvangt een Certificaat van deelname met studiepunten. Na het succesvol afronden van de CALC opleiding ontvangt deelnemer een internationale CALC certificering en een CALC badge

    Some clients on the benefits
    of WIAL for their organization

    “Door het stellen van vragen komen we tot een diepere laag van het probleem. Dat we het probleem optillen tot een gezamenlijk probleem en er actie op kunnen ondernemen.

    Dit vergroot het draagvlak. Het probleem en de oplossingen zijn van de groep. En het werkt verrassend gemakkelijk.”

    Marco van Bers

    Directeur Primair onderwijs Stichting de Waarden

    “Door de inzet van Action Learning waren we in staat achter de symptomen te kijken.

    Niet de oplossing werd gepresenteerd, maar de juiste vragen werden gesteld om het probleem helder te zien.

    Daarna lag de oplossing voor de hand en kon in zeer korte tijd worden uitgevoerd.”

    Christian Adriaans

    Geschäftsführer Adriaans & Lauhoff GmBH

    Christian Adriaans

    “Verrassend en voor mij ook de kracht van Action Learning is dat teams leren op zoek te gaan naar het échte probleem, in plaats van meteen op basis van aannames of groepsdynamiek in de oplossingen-modus te schieten.

    Die aanpak betaalt zich vervolgens uit in effectiviteit van de oplossingen en draagvlak in het team.”

    Het CALC-programma heeft mij er bewust van gemaakt hoe belangrijk het is om echt te luisteren alvorens een vraag te stellen. 

    Aleida Mienstra

    Associate/Coach Institute of Executive Coaching and Leadership (IECL)

    Aleida Mienstra pasfoto jan 23

    Curious about what WIAL can do for you?

    Maak een
    afspraak

    Bezoek ons
    online kantoor

    Volg een
    gratis webinar

    Volg een gratis
    Action Learning sessie