Over WIAL Nederland

WIAL VISIE

Wij geloven dat ambitieuze organisaties nieuwe manieren van denken, zakendoen en samenwerken nodig hebben om hun complexe problemen op te lossen en hun gewenste resultaten te bereiken.

WIAL MISSIE

WIAL coaches verhogen de prestaties van teams door middel van action learning. Ze ondersteunen teams bij het identificeren van doorbraakoplossingen voor echte problemen, terwijl ze de individuele, team- en organisatieontwikkeling versnellen. WIAL’s team coaching leidt tot efficiëntere organisaties, positieve business impact en een lerende cultuur.

WIAL DOEL

WIAL Nederland laat werken veranderen in samenwerken en in plaatsen waar voortdurend wordt geleerd, zodat de teamleden in staat zijn de uitdagingen van vandaag aan te gaan en de kansen van morgen te grijpen door middel van actieleren.

WHY
Improving TEAM Performance

HOW
Door actiegericht leren en verbeteren

WHAT
Een High Performing Action learning Team

Wie zijn wij

Ons team bestaat uit gepassioneerd Action Learning Coaches.
Ieder met hun eigen discipline en achtergrond, maar allen gespecialiseerd in teams laten groeien naar het niveau van een high performing action learning team. Hier ligt hun passie!

Christoph Maria Ravesloot

Dr drs Ir SALC

Christoph Maria is ooit begonnen als architect, is docent Research methodologie voor MBA en DBA studenten geweest, is part time lector BIM aan de Hogeschool Rotterdam, is bestuurder en heeft zich sinds zijn zestiende gespecialiseerd als coach. Eerst in de sport en de laatste twintig jaar op het vlak van action learning coaching, burn-out coaching en effortless coaching en teamontwikkeling.

Hij weet als geen ander het teamgedrag te lezen en op een veilige manier bespreekbaar te maken. In een veilige omgeving leert hij de teamleden niet alleen het probleem te ontdekken en te begrijpen, maar ook elkaar.

Dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot PALC studeerde in 1990 af in Architectuur en Bouwtechniek aan de TU Delft. Daarna studeerde hij in 1997 af in de Wetenschaps-dynamica aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de TU Eindhoven als doctor in de technische wetenschappen op een combinatie en integratie van bouwfysica en bestuurskunde. In zijn proefschrift toonde hij aan hoe een organisatiemethode voor hoog complexe en maatschappelijk dynamische problemen wetenschappelijk ontworpen kan worden en in de praktijk getoetst kan worden. 

Binnen WIAL Nederland is Christoph Maria Ravesloot directeur Action Research, programma manager high performing action learning teams bij klant programma’s en daarnaast is Christoph Maria teamlid van het WIAL global Better World Fund. Maar het meest van tijd en energie haalt Christoph Maria uit het begeleiden van teams als Professional Action Learning Coach.

Twan Paes

MBA MALC

Twan heeft zich als coach eerst ontwikkeld binnen de sportwereld waar hij handbaltrainer op eredivisie niveau is geweest. Van daaruit heeft hij de kans gekregen zich binnen organisaties te ontwikkelen als teamcoach. Eerst op middel managementniveau en gegroeid tot directielid van een zorgverzekeraar. Twan is docent aan diverse Masteropleidingen op het gebied van HRM, persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en verandermanagement.

Twan wordt in Nederland gezien als mister action learning. Wereldwijd is hij een van de tien Master Action Learning Coaches, waarvan er in Europa drie zijn. Hij is opgeleid en begeleid door prof. dr. Michael Marquardt en prof. dr. Bea Carson, met directe roots naar prof. dr. Reg Revans, de grounded father of action learning. Hij heeft talloze teams, afdelingen en hele organisaties in nagenoeg alle sectoren geholpen in de groei naar high performing action learning team en in het creëren van een action learning Community of Practice.  Ook heeft Twan honderden mensen begeleid in het Action Learning programma om coach te worden.

 

In 2002 heeft hij de Action Learning MBA afgerond en draagt al vele jaren de titel MALC (Master Action Learning Coach).

Twan is de bedenker van de Team Performance Loop. Hij is acht jaar board member geweest van WIAL global. Binnen TEAM WIAL NL is Twan directeur Action Learning, programma manager high performing action learning teams bij klant programma’s en begeleid hij het grootste deel van de week als Master Action Learning coach teams bij opdrachtgevers.

Frank Campman

MBA SALC

Frank is vanuit specialistenrol ooit teamleider geworden en heeft zich doorontwikkeld als manager, directeur en bestuurder. De rode draad in al die jaren is zijn passie voor het ondersteunen en coachen van mensen in hun ontwikkeling en onderlinge communicatie en om teams te laten groeien naar high performing.

Frank wil een bijdrage geven dat mensen zich gehoord voelen, dat de wijsheid uit het team wordt gehaald, dat mensen met meer plezier deelnemen aan een team omdat ze de vaardigheid om dit te doen en te borgen hebben doorontwikkeld en dat dat alles leidt tot een verbeterd en relevanter teamresultaat en organisatiebijdrage. Dat is wat hem drijft!
 

Frank is een action learner in hart en nieren. Niet alleen heeft hij de action learning MBA in 2002 with distinction afgerond, maar hij was ook algemeen directeur van de action learning Business School Nederland en CEO van Action Learning Business School Nederland International. Frank is een gecertificeerd Professional Action Learning Coach en heeft vele teams en organisaties in hun professionele ontwikkeling begeleid. Zowel inhoudelijk als op gedrag en teamproces. En is Frank lid van de Global WIAL board geweest.

 

Binnen WIAL Nederland is Frank algemeen directeur, is hij programma manager van klant Community of Practice programma’s. Daarnaast is Frank Professional Action Learning Coach binnen diverse programma’s en actie-leergangen. 

Esther Bout

Esther Bout

MBA

Esther heeft een ruime ervaring binnen de overheid waar zij verschillende managementfuncties in vooral het fysiek domein heeft vervuld. In haar uiteenlopende rollen heeft zij veel verandertrajecten begeleid en getrokken wat onlosmakelijk gekoppeld was aan de ontwikkeling van organisaties en van individuele professionals.

Een belangrijke kracht van Esther is dat zij snel inzicht in de dynamiek van een team en organisatie heeft en in staat is te helpen in het vertalen in de noodzakelijke (organisatorische of individuele) veranderopgaven waarbij vaak op een zichtbare manier naar “operational excellence” wordt gestreefd.

Met het volgen van diverse opleidingstrajecten heeft zij een brede basis gelegd die toegepast kunnen worden bij het ontrafelen van problemen. Die ontrafeling is nodig om te komen tot een gestructureerde aanpak van de verbeteringen.  In 2014 heeft zij haar action learning MBA afgerond waarna zij zich middels verschillend masterclasses verder heeft gespecialiseerd in de veranderkunde en Action Learning Coaching.

Binnen WIAL Nederland is Esther als partner en als WIAL Nederland Action learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de groei als team.

Ilona hoving

Ilona Hoving

MSc MBA

Ilona heeft ruime ervaring binnen het onderwijs, zorg en andere grote overheidsinstellingen zoals gemeente en uitvoeringsorganisaties. Hierin heeft ze verschillende functies vervult van toezichthouder, bestuurder, directeur, kwartiermaker, programmamanager en docent. Binnen de verschillende functies heeft verandering en ontwikkeling van teams centraal gestaan. 

Door het volgen van meerdere studies zoals master bestuurskunde, rechten, accountancy, leergang psychologie en HR is een brede basis gelegd voor het snel kunnen scannen van een organisatie en te helpen het echte probleem boven tafel te krijgen. Vanuit verschillende invalshoeken kan multidisciplinair worden meegedacht. 

In 2018 heeft zij haar action learning MBA afgerond waarna zij zich middels verschillend masterclasses zich verder heeft gespecialiseerd in leiderschap en veranderkunde en Action Learning Coaching. 

Binnen WIAL Nederland is Ilona als partner en als WIAL Nederland Action learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de groei als team.

Bert van Veldhuizen

MSc MBA CALC

Bert is een echte generalist. Heeft zich binnen de brandweer opgewerkt tot officier en daar veel ervaring opgedaan in het werken met teams. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het opleiden, trainen en coachen van teams. Na zijn periode bij de brandweer is Bert aan de slag gegaan als businesscoach. Bert schakelt makkelijk tussen de verschillende lagen in organisaties.

Bert is analytisch erg sterk en weet snel overzicht te creëren, hij bereikt dit door het stellen van de juiste vragen. Hierdoor worden teams uitgedaagd om met een bredere scope te kijken naar uitdagingen en ontwikkelingen.

Na de mts-werktuigbouwkunde heeft Bert later in deeltijd zijn Bachelor Hoger Management, MBA en Master Managementwetenschappen (MSc) behaald. Hierbij stond altijd de ontwikkeling van teams centraal. Zijn Master heeft hij afgerond met een onderzoek naar teamflow.

Binnen WIAL Nederland is Bert als partner en als WIAL Nederland Action Learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de persoonlijk leiderschap ontwikkeling van teamleden en in de groei als team.

Deborah Freudenthal

Deborah Freudenthal

LLM (Master of Laws)

Deborah heeft veel ervaring in verschillende richtingen. Zoals de overheid, het onderwijs en als trainer/ docent. In de basis is Deborah geïnteresseerd in het ontwikkelen van mensen. Na haar opleiding als Sportinstructeur (CIOS) heeft zij haar 1e graads onderwijsbevoegdheid gehaald bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

In haar werk bij de overheid heeft zij de behoefte om andere te helpen ontwikkelen vorm gegeven door te gaan werken als leidinggevende, manager en projectleider. Niet alleen de ontwikkeling van andere, maar ook haar eigen ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Met de opleidingen middlemanagement, projectmanager PRINCE 2, postgraduale opleiding veranderkunde en de masteropleiding Fiscaal Recht heeft Deborah hiervoor gezorgd. Hierdoor is zij in staat om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken zonder oordeel. Iedereen heeft zijn of haar eigen beeld vanuit zijn of haar eigen perspectief.

Als trainer en docent is Deborah al jaren actief, waarbij leren, vertrouwen en humor van groot belang zijn. Niet alleen voor de klas, maar ook sportief kan zij goed uit de voeten als hardlooptrainster en personal trainster. Met het kijken naar hoe iemand fysiek traint kan zij ook veel zeggen over hoe iemand zakelijk werkt.

Uiteindelijk is voor Deborah het belangrijkste om mensen verder te helpen op eigen kracht. Niet vertellen hoe het moet maar zelf nadenken. Dit is waarom zij niet alleen gekozen heeft om de CALC opleiding te volgen, maar ook partner te worden van WIAL Nederland. Het werkelijke probleem boven tafel krijgen, de verschillende perspectieven gebruiken om samen tot een gedragen oplossing te komen.  Met haar observatie- en analyse vermogen in de boven- en onderstroom kan Deborah als geen ander bijdragen aan de groei van het individu, het team en de organisatie.

Pieke Houben pasfoto

Pieke Houben

Drs MBA CALC

Pieke heeft als maatschappelijk betrokken zoon uit een ondernemer(s)-gezin in de technische sector meermaals gewisseld tussen ondernemen, managementrollen en/of werken in de zorg en het onderwijs. Dit brengt met zich mee een brede achtergrond als: Docent lichamelijke opvoeding, Econoom, Orthopedagoog, manager, directeur(-bestuurder) en nu Interim professional en Action Learning Coach.

In zijn loopbaan heeft Pieke verscheidene verandertrajecten, cultuurontwikkelingen en herstructureringen begeleid alsmede het bouwen aan strategische allianties en vormen van samenwerkingsverbanden en ketennetwerken.
Zijn vermogen om de belangen, waarden en zorgen van betrokken partijen snel en helder op tafel te krijgen en tot gezamenlijke doelstellingen te komen is daarbij een belangrijke kwaliteit gebleken.

Oud-collega’s en medewerkers omschrijven Pieke als analytisch sterk, resultaatgericht en met het vermogen om ogenschijnlijk ingewikkelde zaken te vertalen naar voor iedereen te begrijpen materie. Oog voor het grote geheel, maar zonder het kleine uit het oog te verliezen. Humor en rust zijn daarbij steeds aanwezig.

Pieke is gedreven om de onderlinge samenwerking, communicatie en kwaliteit van gedachte-uitwisseling in teams naar een hoger niveau te brengen. Dit vanuit de overtuiging dat iedere professional het meeste uit zichzelf wil halen en met Action Learning gefaciliteerd wordt omdat samen met collega’s op een hoger niveau te kunnen doen. Zo wil hij bijdragen aan betekenisvol werk en betekenisvolle relaties op de werkvloer.

Binnen WIAL Nederland is Pieke als partner en als WIAL Nederland Action Learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de persoonlijk leiderschap ontwikkeling van teamleden en in de groei als team.

Samenwerkingsverbanden WIAL Nederland

Dyade

Dyade draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang.

Dat doet Dyade door besturen, directies en medewerkers te ontzorgen, ondersteunen en inspireren. Zo kunnen zij zich richten op hun primaire taken en zichzelf en hun organisatie blijvend ontwikkelen.

Dyade is een van de grootste dienstverleners en marktleider op het gebied van bedrijfsvoering voor onderwijsinstellingen en kinderopvang. Dyade werkt voor schoolbesturen met in totaal zo’n 40 duizend medewerkers. Met een gemiddelde van 10 leerlingen per medewerker op een school, werkt Dyade dus voor de toekomst van 400 duizend kinderen. Daarmee leveren zij, indirect, een maatschappelijk substantiële en relevante bijdrage aan de toekomst van de kinderen van Nederland.

Dyade bestaat sinds 1656 en verzorgt haar dienstverlening anno 2023 met zo’n tweehonderd medewerkers.

Krachtenbundeling WIAL en Dyade Academy

Opleiden zit in het DNA van zowel WIAL (Word Institute for Action Learning) als de Dyade Academy. Beide organisaties zijn al meer dan 15 jaar dé opleiders van ‘onderwijzend en ‘zorg’ Nederland! Met hoogwaardige congressen, opleidingen en leergangen die inspireren, aanzetten tot denken en professionals in onderwijs en zorg, voorzien van praktische handvatten om organisaties verder te brengen. De bijeenkomsten vinden bovendien plaats in onze nieuwe toplocatie centraal in Nederland: het Dyade Visma Onderwijs Experience Center.

WIAL Nederland ondersteunt Dyade om Action Learning onderdeel te maken van haar aanbod en Dyade zet een aantal programma’s van WIAL Nederland in om aan te bieden aan onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ook zullen we blijven door ontwikkelen in een gezamenlijk aanbod.

HISTORIE

De grondlegger van action learning is Professor Dr. Reg Revans, de eerste hoogleraar bedrijfskunde in Engeland.

Revans heeft met action learning de impact van de rol van niet-deskundige in het proces van oplossen van problemen een belangrijke plaats gegeven en daarbij onderscheid gemaakt tussen kennis en wijsheid (ervaring).

De eerste publicaties dateren van voor 1945. Sindsdien is er wereldwijd veel geëxperimenteerd, onderzoek gedaan en vele teams en organisaties geholpen met Action Learning.

Reg Revans was op dit vlak de mentor van Prof. Dr. Michael Marquardt, die in 2005 samen met Prof. Dr. Bea Carson en Prof. Dr. Skip Leonard het gedachtegoed van Reg Revans heeft ondergebracht in de stichting WIAL, met als ambitie nog veel meer mensen en organisaties wereldwijd met action learning te kunnen ondersteunen.

Benieuwd naar wat WIAL voor jouw organisatie kan betekenen?