Privacyverklaring

Privacy policy Wial Nederland

De Privacy policy is 6 januari 2020 opgesteld en voor het laatst gewijzigd op 7 april 2020.
Inhoudelijke wijziging op 7 april 2020 betreft de aanvulling van de nieuw aangeboden vorm: Online.

Privacy
WIAL Nederland begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat WIAL Nederland zorgvuldig om met deze informatie. WIAL Nederland houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). WIAL Nederland heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt WIAL Nederland uit welke gegevens WIAL Nederland van u nodig heeft en waarvoor WIAL Nederland ze gebruikt.

WIAL Online omgangsnormen

We gaan ervan uit dat elke deelnemer de normale zakelijke omgangsnormen zoals deze fysiek gewoon zijn ook online hanteert.

De host van een online bijeenkomst nodigt mensen uit om deel te nemen. Dit gebeurt altijd met de toevoeging van een wachtwoord om deel te kunnen nemen aan de betreffende bijeenkomst. Hierdoor kan er niemand ongevraagd aan de sessie deelnemen.

Tijdens de gehele sessie heeft elke deelnemer de videofunctie aan. Dit om deelnemers in de ogen te kunnen aankijken en niet alleen het woord maar ook aan de mimiek communicatie te kunnen herleiden.

In principe heeft elke deelnemer zijn microfoon aanstaan, echter ingeval er het idee is van geluidoverlast kan iemand zijn/haar microfoon tijdelijk uitzetten. Wil je iets toevoegen of er wordt om je mening gevraagd zet je de microfoon weer aan.

De host van een online bijeenkomst kan iedereen muten en unmuten. Muten kan de host bijvoorbeeld doen als er dermate veel ruis en geluid is dat de spreker onvoldoende goed door iedereen te verstaan is. Ingeval de host voor een van deze opties kiest zal hij de andere deelnemers hiervan op de hoogte stellen.

Ingeval van opname (film/foto) van een deel of de gehele digitale opleiding en begeleiding, wordt de deelnemer op voorhand gevraagd of hij/zij hiermee akkoord is. Ingeval van meerdere deelnemers, is de Neen van een van de deelnemers doorslaggevend.

Zonder akkoord van de deelnemers mag niets van wat tijdens de online bijeenkomst wordt besproken en getoond buiten deze sessie gedeeld worden. De host c.q. WIAL mag in dat geval eventueel alleen op hoofdlijn melding van de gebeurtenis maken rekening houdend met de WIAL Nederland privacy policy en de tijdens de online bijeenkomst uitgesproken vertrouwelijkheid.

WIAL Nederland is niet verantwoordelijk voor de werkwijze en handelingen van de partij waar de online omgeving van wordt gebruikt. Vooralsnog maakt WIAL Online gebruik van de betaalde versie van Zoom. Indien de deelnemer wenst kan hij of zij een andere online aanbieder bespreekbaar maken. Met deelname aan een WIAL Online bijeenkomst gaat deelnemer met bovenstaande akkoord.

Opslag van uw gegevens
WIAL Nederland slaat de persoonsgegevens die WIAL Nederland van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die WIAL Nederland ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek opdracht (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief, artikel, paper, downloaden van een E-Book of als u telefonisch of per e-mail contact met WIAL Nederland opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek opdracht waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek opdracht en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek opdracht, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u deze (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens
WIAL Nederland gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek.
 • Analyses uitvoeren zodat WIAL Nederland zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • WIAL Nederland anonimiseert de persoonsgegevens die WIAL Nederland gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • WIAL Nederland kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een van onze producten en diensten is WIAL Nederland wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt WIAL Nederland tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt WIAL Nederland samen met externe dienstverleners, zoals action learning coaches, docenten, trainers, consultants of facilitators en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding, team-coaching, team-eigenaarschap, consultancy of onderzoek. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat WIAL Nederland door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. WIAL Nederland deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand
Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt WIAL Nederland alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
WIAL Nederland beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. WIAL Nederland bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan WIAL Nederland uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal WIAL Nederland de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u WIAL Nederland vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. WIAL Nederland kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.
Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. WIAL Nederland reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert WIAL Nederland eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer WIAL Nederland volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal WIAL Nederland u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment WIAL Nederland uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via [email protected]. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies
WIAL Nederland maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. WIAL Nederland gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.
Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt WIAL Nederland gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen
U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan WIAL Nederland niet controleren of u zich heeft afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies
WIAL Nederland gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat WIAL Nederland snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die WIAL Nederland gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat WIAL Nederland hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
 • Inloggen-cookie
  Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen in de WIAL Bibliotheek.
 • Tawk.to-cookie
  Het Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina u zich bevindt, zodat een opleidingsadviseur u via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe WIAL Nederland ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het Tawk.to Privacy Statement.

Werking analytische cookies
Analytische cookies gebruikt WIAL Nederland om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt WIAL Nederland om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die WIAL Nederland gebruikt

 • Act-On-cookie
  Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt. Hierdoor kan WIAL Nederland relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als u deze gegevens heeft achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe WIAL Nederland ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe WIAL Nederland ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming
WIAL Nederland heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
WIAL Nederland kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe WIAL Nederland uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies WIAL Nederland gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.