Wat is Action Learning?

Action Learning is het volledig integreren van werken, leren, verbeteren en innoveren op een organische manier.

  Action Learning is een verander- en teamgroei methode. Met als uitgangspunt dat de wijsheid in teams zit en de vaardigheid om deze wijsheid te ontsluiten een verantwoordelijkheid van alle teamleden is.

  De Action Learning Coach helpt teamleden bij het reflecteren op de voortgang van hun groepsfunctioneren (gedrag en proces). En bij het doorbreken van bestaande conditionering dat niet meer bijdraagt aan de groei van het team en haar resultaten.

  Een team dat aan actieleren doet, ontwikkelt een werkklimaat waarin de teamleden ook hun fouten, onzekerheid en onwetendheid bespreekbaar maken. Om van en met elkaar te leren en maximaal te streven de ambities succesvol te realiseren.

  Actieleren is een teamproces van inzichtelijk vragen stellen en reflectief luisteren. De eenvoudige regels van action learning dwingen teamleden om kritisch te denken en samen te werken. Niet meteen in de actiestand, maar daar waar nodig eerst vertragen om dan te versnellen.

   

  Het proces om tot besluitvorming te komen wordt versneld en in kwaliteit en gedragenheid verbeterd met het organiseren van de Action Learning – Consent Decision Making methode. Teamleden voelen zich echt gehoord, waardoor er nog meer borging van de wijsheid en betrokkenheid groeit. De echte problemen leren begrijpen en oplossen wordt hierdoor eenvoudiger.

  Een Action Learning Team beheerst de dynamiek van de Team Performance Loop elementen. Dit zijn: doel, binding, psychologische veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor kan de groei worden gemaakt naar het niveau van een High Performing Team.

  Bovenstaande is ook op afdeling-, organisatie- en op sectorniveau mogelijk met het inrichten van een Action Learning Community of Practice.

  Er ontstaat een lerende organisatie en een hogere mate van betrokkenheid en betekenisvol werk gaat ervaren worden. Hierdoor groeit de samenhang tussen mensen, doelen en resultaten.

  Stappen in de ontwikkeling

  action learning besturingsmodel

  Team Performance Loop

  Onderliggend aan het Action Learning Besturingsmodel zijn de zes elementen van de Team Performance Loop.

  In de ontwikkelingsfase naar een High Performing Team moet het team geholpen worden in het leren zien hoe zij geconditioneerd zijn. Dat zien ze zelf niet meer! Aan de hand van deze spiegel gaan de teamleden hierover het echte gesprek met elkaar voeren. Dit is niet makkelijk omdat er een conditionering van gedrag en proces is. Dit is een belangrijke reden om in de eerste fase een externe Action Learning Coach het proces te laten begeleiden. Dit in plaats van een teamlid of een interne coach of HR-collega. Daardoor krijgt het aanspreken, vragen stellen en reflecteren ook een andere waarde.

   WIAL Nederland integreert ActieLeren met de eigen uitdaging in jouw werk als strategie formulering, programma- en projectmanagement, management ontwikkeling, teamontwikkeling en elk denkbaar probleem of kans.

   Met Action Learning werken de teamleden tegelijkertijd aan de verbetering van de samenwerking, het teamproces, het teamgedrag, het ontdekken van het echte probleem achter de symptomen, het ontdekken van relevante en nieuwe oplossingsrichtingen.

    

    Leren blijft in de organisatie

    Onderzoek toont aan dat tot 5% van de teamleden 20 tot 25% van het werk verrichten en dat organisaties consultants inhuren om kennis de organisatie in te brengen.

    Met ActieLeren gaat elk individu in het team gehoord worden en meer aan het team bijdragen. Er ontstaat een cultuur waarin leren van en met elkaar de normaalste zaak van de wereld is.

    Het team wordt expert in het oplossen
    van complexe problemen

    Onderzoek toont aan dat de conditionering in een team veelal leidt tot een directe actiestand op een symptoom. Het echte probleem wordt daardoor niet opgelost! Vaak ingegeven door slechts een deel van de teamleden en gebaseerd op bijvoorbeeld ‘misplaatste’ hiërarchie, expertise en aannames.

    Met Action Learning leren zowel de individuen als het team te ontdekken of er sprake is van een probleem of een complex probleem. Bij een probleem kan het team meteen acties uitdenken en doen. In geval van een complex probleem leert het team eerst te vertragen om het beter te leren begrijpen, tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen en tijdens de implementatie te leren en te verbeteren.   

    Exponentiële groei van verbinding
    tussen mensen en doel

    Onderzoek toont aan dat 80% van de teams niet voldoet aan de verwachtingen! Symptomen waaraan je dit kan herkennen zijn bijvoorbeeld langs elkaar heen werken, gedoe en sociaal luieren!

    Met ActieLeren draait het om de mate van samenwerken! Randvoorwaarde hierbij is psychologische veiligheid. Wetenschap heeft laten zien dat vragen stellen leidt tot een betere verbinding tussen mensen. En dat hiermee psychologische veiligheid groeit, omdat ik mij meer gehoord voel. Dit heeft een positief effect op mijn betrokkenheid met mijn collega en met het teamdoel. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Enorme toename van
    het innovatieve vermogen

    Onderzoek toont aan dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen!

    Met Action Learning wordt de wijsheid uit het team gehaald. Waardoor het echte probleem ontdekt wordt en op basis hiervan het team nieuwe oplossingsrichtingen gaat ontdekken. Met de Action Learning Consent Decision Methode gaan de teamleden ervaren dat besluitvorming beter, sneller en gedragen wordt. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Teams worden high-performing

    Onderzoek toont aan dat werken in teams leidt tot een gemiddeld rendementsverlies van 25%. Naarmate de teams groter worden loopt dit zelfs op tot 75% rendementsverlies! 

    Met ActieLeren daarentegen groeit de samenwerking en psychologische veiligheid. Een ActieLeren team beheerst de dynamiek van de zes elementen van de Team Performance Loop: doel, binding, veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor worden fouten, onzekerheid en onbekendheid bespreekbaar. Een randvoorwaarde om een lerend team en een lerende organisatie te zijn. Bovendien laat onderzoek zien dat sociaal luieren afneemt naar mate de teams kleiner worden. Dit is een van de redenen dat een action learning team zes tot acht mensen kent. Bovendien kent een Action Learning Team naast de rol van probleeminbrenger en deelnemer ook de rol van observator en action learning coach. Hierdoor is oneindig leren en verbeteren mogelijk en kan rendementsverlies worden voorkomen.

     

    Leren blijft in de organisatie

    Onderzoek toont aan dat tot 5% van de teamleden 20 tot 25% van het werk verrichten en dat organisaties consultants inhuren om kennis de organisatie in te brengen.

    Met ActieLeren gaat elk individu in het team gehoord worden en meer aan het team bijdragen. Er ontstaat een cultuur waarin leren van en met elkaar de normaalste zaak van de wereld is.

    Het team wordt expert in het oplossen
    van complexe problemen

    Onderzoek toont aan dat de conditionering in een team veelal leidt tot een directe actiestand op een symptoom. Het echte probleem wordt daardoor niet opgelost! Vaak ingegeven door slechts een deel van de teamleden en gebaseerd op bijvoorbeeld ‘misplaatste’ hiërarchie, expertise en aannames.

    Met Action Learning leren zowel de individuen als het team te ontdekken of er sprake is van een probleem of een complex probleem. Bij een probleem kan het team meteen acties uitdenken en doen. In geval van een complex probleem leert het team eerst te vertragen om het beter te leren begrijpen, tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen en tijdens de implementatie te leren en te verbeteren.

    Exponentiële groei van verbinding
    tussen mensen en doel

    Onderzoek toont aan dat 80% van de teams niet voldoet aan de verwachtingen! Symptomen waaraan je dit kan herkennen zijn bijvoorbeeld langs elkaar heen werken, gedoe en sociaal luieren!

    Met ActieLeren draait het om de mate van samenwerken! Randvoorwaarde hierbij is psychologische veiligheid. Wetenschap heeft laten zien dat vragen stellen leidt tot een betere verbinding tussen mensen. En dat hiermee psychologische veiligheid groeit, omdat ik mij meer gehoord voel. Dit heeft een positief effect op mijn betrokkenheid met mijn collega en met het teamdoel. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Enorme toename van
    het innovatieve vermogen

    Onderzoek toont aan dat 66% van de teams het niet lukt om betere ideeën te verzinnen en betere besluiten te nemen dan het beste teamlid alleen zou kunnen doen!

    Met Action Learning wordt de wijsheid uit het team gehaald. Waardoor het echte probleem ontdekt wordt en op basis hiervan het team nieuwe oplossingsrichtingen gaat ontdekken. Met de Action Learning Consent Decision Methode gaan de teamleden ervaren dat besluitvorming beter, sneller en gedragen wordt. De structuur van Acton Learning borgt dit proces.

    Teams worden high-performing

    Onderzoek toont aan dat werken in teams leidt tot een gemiddeld rendementsverlies van 25%. Naarmate de teams groter worden loopt dit zelfs op tot 75% rendementsverlies! 

    Met ActieLeren daarentegen groeit de samenwerking en psychologische veiligheid. Een ActieLeren team beheerst de dynamiek van de zes elementen van de Team Performance Loop: doel, binding, veiligheid, aanspreken, vragen stellen en reflectie. Hierdoor worden fouten, onzekerheid en onbekendheid bespreekbaar. Een randvoorwaarde om een lerend team en een lerende organisatie te zijn. Bovendien laat onderzoek zien dat sociaal luieren afneemt naar mate de teams kleiner worden. Dit is een van de redenen dat een action learning team zes tot acht mensen kent. Bovendien kent een Action Learning Team naast de rol van probleeminbrenger en deelnemer ook de rol van observator en action learning coach. Hierdoor is oneindig leren en verbeteren mogelijk en kan rendementsverlies worden voorkomen.

     

    Action Learning Teams lossen complexe problemen op

    Met Action Learning lost het team problemen op en ontwikkelt het persoonlijk leiderschapsvaardigheden tegelijkertijd. Dit komt door de eenvoudige regels die deelnemers dwingen om kritisch na te denken en samen te werken.

    Action Learning is bijzonder effectief voor het oplossen van complexe problemen die onoplosbaar lijken. Het verheft de normen, de samenwerking, de creativiteit en de moed van groepen.

    De Action Learning Team Coach helpt teamleden bij het reflecteren op de voortgang van hun groepsfunctioneren; Teamgedrag en teamproces. En geeft handvatten om de kwaliteit en effectiviteit te vergroten. De teamleden zijn eigenaar van de inhoud.

    Op deze manier worden action learning-deelnemers effectieve leiders terwijl ze moeilijke problemen oplossen.

    Over de kracht van Action Learning bij het transformeren van teams en organisaties

    Triple certificering

    WIAL Nederland Certified Action Learning Coach

    WIAL is een ICF-geaccrediteerde trainingsprovider en de WIAL CALC-certificering is een geaccrediteerd ICF CCE-programma.

    Het schoolleidersregister heeft het WIAL leiderschapsprogramma ECALC (Certified Action Learning Coach) met ID nummer 490754 geaccrediteerd met 95% herregistratiewaarde.

    Elke deelnemer aan de CALC opleiding ontvangt een Certificaat van deelname met studiepunten. Na het succesvol afronden van de CALC opleiding ontvangt deelnemer een internationale CALC certificering en een CALC badge

    Een aantal klanten over de voordelen
    van WIAL voor hun organisatie

    “Door het stellen van vragen komen we tot een diepere laag van het probleem. Dat we het probleem optillen tot een gezamenlijk probleem en er actie op kunnen ondernemen.

    Dit vergroot het draagvlak. Het probleem en de oplossingen zijn van de groep. En het werkt verrassend gemakkelijk.”

    Marco van Bers

    Directeur Primair onderwijs Stichting de Waarden

    “Door de inzet van Action Learning waren we in staat achter de symptomen te kijken.

    Niet de oplossing werd gepresenteerd, maar de juiste vragen werden gesteld om het probleem helder te zien.

    Daarna lag de oplossing voor de hand en kon in zeer korte tijd worden uitgevoerd.”

    Christian Adriaans

    Geschäftsführer Adriaans & Lauhoff GmBH

    Christian Adriaans

    “Verrassend en voor mij ook de kracht van Action Learning is dat teams leren op zoek te gaan naar het échte probleem, in plaats van meteen op basis van aannames of groepsdynamiek in de oplossingen-modus te schieten.

    Die aanpak betaalt zich vervolgens uit in effectiviteit van de oplossingen en draagvlak in het team.”

    Het CALC-programma heeft mij er bewust van gemaakt hoe belangrijk het is om echt te luisteren alvorens een vraag te stellen. 

    Aleida Mienstra

    Associate/Coach Institute of Executive Coaching and Leadership (IECL)

    Aleida Mienstra pasfoto jan 23

    Benieuwd naar wat WIAL voor jou kan betekenen?

    Maak een
    afspraak

    Bezoek ons
    online kantoor

    Volg een
    Action Learning event

    Volg een gratis
    Action Learning sessie