Kwartiermaker Action Learning

De Kwartiermaker Action Learning adviseert, begeleid en borgt de organisatie in haar veranderingsproces.

Kwartiermaker Action Learning

De Kwartiermaker Action Learning adviseert, begeleid en borgt de organisatie in haar veranderingsproces.

Locatie

Tijdens het werk, op locatie.

Startdatum

In samenspraak.

Investering

Na de intake, waarin we uw wensen en eisen bespreken, ontvangt u een opgave van de investering.

Taal

Nederlands of Engels.

Aantal deelnemers

Met de afdeling, hele organisatie of regionaal als systeemleren met stakeholders.

Wat doet de Kwartiermaker Action Learning?

De Kwartiermaker Action Learning adviseert, begeleid en borgt de intentie van de verandering.

Dit doet de Kwartiermaker Action Learning door uw wensen en eisen te vertalen naar een Action Learning programma in uw organisatie. In samenspraak met de mensen binnen uw organisatie wordt een tijdpad uitgedacht om de intentie van de verandering te implementeren en te borgen.

De Kwartiermaker van WIAL Nederland bewaakt het proces en begint bij voorkeur klein met bijvoorbeeld het MT om het organisch te laten ontwikkelen aan de hand van de intentie. Zo kan er effectief bijgestuurd worden op basis van waarnemingen en reflectie om de impact waar mogelijk gedurende het proces te vergroten.

De Kwartiermaker draagt onder meer zorg voor de juiste WIAL Nederland Action Learning Coaches om uw teams te faciliteren, voor het train the trainer programma en het mentorschap voor uw interne Action Learning Facilitators op basis waarvan uw organisatie in staat wordt gebracht door te blijven ontwikkelen op het moment dat WIAL Nederland haar taak volbracht heeft.

Een deel van het programma zal de Kwartiermaker Action Learning zelf bij u uitvoeren en is afhankelijk van de opdracht mogelijk 1 tot 3 dagen per week bij u op locatie aan het werk met teams, het afstemmen van werk, het delen en leren van nieuwe inzichten en het faciliteren van informatie-uitwisseling conform netcentrisch werken.

De Kwartiermaker Action Learning is een expert op het vakgebied van Action Learning en beheerst de dynamiek van het Action Learning besturingsmodel en Team Performance Loop en is zeer ervaren en kundig op het vlak van bedrijfskunde en verandering van teams en organisaties.

 

Locatie

Tijdens het werk, op locatie team.

Startdatum

In samenspraak.

Investering

Na de intake, waarin we uw wensen en eisen bespreken, ontvangt u een opgave van de investering.

Taal

Nederlands of Engels.

Aantal deelnemers

Met het team, afdeling of hele organisatie. Ook is het mogelijk om externe partijen mee te laten doen. 

Vooropleiding

Geen.

Meer weten

Kwartiermaker Action Learning