Netcentrisch werken

Netcentrisch werken realiseert snelheid en kwalitatieve informatie-uitwisseling tussen teamleden, (project)teams en afdelingen.

Netcentrisch werken

Netcentrisch werken realiseert snelheid en kwalitatieve informatie-uitwisseling tussen teamleden, (project)teams en afdelingen.

Locatie

Tijdens het werk, op locatie.

Startdatum

In samenspraak.

Investering

Na de intake, waarin we uw wensen en eisen bespreken, ontvangt u een opgave van de investering.

Taal

Nederlands of Engels.

Aantal deelnemers

Met de afdeling, hele organisatie of regionaal als systeemleren met stakeholders.

Wat levert netcentrisch werken op?

Netcentrisch werken is een methode die voortkomt uit het crisismanagement en door WIAL Nederland wordt ingezet om binnen teams en over teams en afdelingen heen de informatie-uitwisseling te verrijken en te versnellen.

Hierdoor ontstaat meer grip, focus en scope zodat teams effectiever te werk kunnen gaan.
Alle betrokkenen kunnen beter en sneller anticiperen op veranderingen veroorzaakt door eigen ontwikkelingen binnen het team, afdeling of organisatie, maar ook vanuit de externe omgeving. Besluiten worden beter onderbouwd en zijn op elkaar afgestemd.

Het realiseert ook meer capaciteit doordat je beelden, besluiten en acties van andere teams inzichtelijker hebt. Hierdoor heb je overzicht en weet je ook of anderen al met een bepaalde ontwikkeling bezig zijn en wat ervaringen zijn zodat je het ‘wiel’ niet zelf hoeft uit te vinden en/of beelden van anderen kunt toevoegen aan je eigen beeldvorming.

Communicatie wordt hierdoor beter en vollediger omdat er een beter beeld is, die teven actueler en transparanter is.

Door het combineren van Action Learning en Netcentrisch werken wordt samenwerking in een organisatie of programma sterk verbetert.

 

Crisismanagement

Netcentrisch werken komt voort uit crisismanagement. Als brandweer, politie en ambulance te maken krijgen met grootschalige of complexe incidenten dan is het delen van informatie essentieel. Niet alleen met de bekende partners, maar juist ook met andere partners zoals gemeenten, nutsbedrijven, Rijkswaterstaat, Waterschappen en defensie. Door middel van netcentrisch werken wordt er per incident een Actueel Gedeeld Beeld bijgehouden met de meest relevante informatie voor alle betrokkenen. Elke discipline heeft vervolgens ook zijn eigen beeld om de eigen taken goed uit te kunnen voeren.

Door het Actueel Gedeeld Beeld kan het proces van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming worden versnelt en verbetert.  

Deze informatie wordt toegevoegd aan het Totaal Actueel Gedeeld Beeld, zodat anderen op basis daarvan snel geïnformeerd zijn en/of zelf nieuwe keuzes kunnen maken.

 

Locatie

Tijdens het werk, op locatie.

Startdatum

In samenspraak.

Investering

Na de intake, waarin we uw wensen en eisen bespreken, ontvangt u een opgave van de investering.

Taal

Nederlands of Engels.

Aantal deelnemers

Met de afdeling, hele organisatie of regionaal als systeemleren met stakeholders.

Meer weten

Netcentrisch werken