Deborah Freudenthal, partner wial nederland

Deborah Freudenthal

LLM (Master of Laws) CALC

Deborah heeft veel ervaring in verschillende richtingen. Zoals de overheid, het onderwijs en als trainer/ docent. Na haar opleiding als Sportinstructeur (CIOS) heeft zij haar 1e-graads onderwijsbevoegdheid gehaald bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

In haar werk bij de overheid heeft zij de behoefte om andere te helpen ontwikkelen vorm gegeven door te gaan werken als leidinggevende, manager en projectleider. Niet alleen de ontwikkeling van andere, maar ook haar eigen ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Met de opleidingen middlemanagement, projectmanager PRINCE 2, postgraduale opleiding veranderkunde en de masteropleiding Fiscaal Recht heeft Deborah hiervoor gezorgd. Hierdoor is zij in staat om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken zonder oordeel. Iedereen heeft zijn of haar eigen beeld vanuit zijn of haar eigen perspectief.

Als trainer en docent is Deborah al jaren actief, waarbij leren, vertrouwen en humor van groot belang zijn. 

Uiteindelijk is voor Deborah het belangrijkste om mensen verder te helpen op eigen kracht. Niet vertellen hoe het moet maar zelf nadenken. Dit is waarom zij niet alleen gekozen heeft om de CALC opleiding te volgen, maar ook partner te worden van WIAL Nederland. Het werkelijke probleem boven tafel krijgen, de verschillende perspectieven gebruiken om samen tot een gedragen oplossing te komen.  Met haar observatie- en analyse vermogen in de boven- en onderstroom kan Deborah als geen ander bijdragen aan de groei van het individu, het team en de organisatie.