Esther Bout, partner wial nederland

Esther Bout

MBA

Esther heeft een ruime ervaring binnen de overheid waar zij verschillende managementfuncties in vooral het fysiek domein heeft vervuld. In haar uiteenlopende rollen heeft zij veel verandertrajecten begeleid en getrokken wat onlosmakelijk gekoppeld was aan de ontwikkeling van organisaties en van individuele professionals.

Een belangrijke kracht van Esther is dat zij snel inzicht in de dynamiek van een team en organisatie heeft en in staat is te helpen in het vertalen in de noodzakelijke (organisatorische of individuele) veranderopgaven waarbij vaak op een zichtbare manier naar “operational excellence” wordt gestreefd.

Met het volgen van diverse opleidingstrajecten heeft zij een brede basis gelegd die toegepast kunnen worden bij het ontrafelen van problemen. Die ontrafeling is nodig om te komen tot een gestructureerde aanpak van de verbeteringen.  In 2014 heeft zij haar action learning MBA afgerond waarna zij zich middels verschillend masterclasses verder heeft gespecialiseerd in de veranderkunde en Action Learning Coaching.

Binnen WIAL Nederland is Esther als partner en als WIAL Nederland Action learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de groei als team.