Leer vraagstukken bij de wortel aanpakken door middel van Action Learning  

De uitdagingen in onze sector zijn groot. Elke zorgorganisatie kent vraagstukken waar geen standaardoplossingen voor zijn. Door middel van Action Learning leer je vraagstukken terug te brengen tot de kern en bij de wortel aan te pakken.

Binnen het programma Over Morgen volgen drie groepen bestuurders het traject ‘Action Learning voor bestuurders’. Zij gaan met elkaar de dialoog aan over Duurzame Inzetbaarheid. Anja Stunnenberg, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Markenheem volgde dit traject en praat ons bij over haar ervaringen. Het advies van Stunnenberg: ‘Ga het gewoon doen!’

Wat is Action Learning?

Action Learning helpt teams of individuen om op een innovatieve manier op zoek te gaan naar relevante oplossingsrichtingen. Samen ontdekken en leren zij wat het echte probleem achter de symptomen is. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met creatieve denktechnieken en werkvormen. Het doel is een concreet resultaat waar men direct mee aan de slag kan gaan in de eigen organisatie. 

Action Learning in een notendop

Tijdens het programma Action Learning voor bestuurders leerde Anja Stunnenberg, samen met een aantal andere bestuurders, de principes van Action Learning. Stunnenberg: ‘We hebben meerdere meetings gehad waarin we met elkaar in gesprek gingen over problemen waar we op werkgebied tegenaan liepen. Iedereen bracht op zijn minst één keer een eigen vraagstuk in om als het ware “probleemeigenaar” te zijn.’ Action Learning draait om het kernachtig in kaart brengen van vraagstukken, zodat deze actief aangepakt kunnen worden. Als een collega begint over een personeelsprobleem, dan betekent dat voor mij misschien iets heel anders dan voor die collega’, stelt Stunnenberg. Door Action Learning te gebruiken probeer je door middel van open vraagstelling zo’n probleem te verkennen, ontleden en kernachtig te maken. ‘Het probleem of het vraagstuk ligt als een soort ruwe diamant in het midden: iedereen ziet een vlak vanuit een andere hoek en dus een andere kleur. De kunst is volgens mij om al die kleuren samen te zien.’ Makkelijker gezegd dan gedaan, geeft Stunnenberg toe. ‘De eerste paar keren kostte het veel moeite, maar op het moment dat je het door hebt kom je heel snel in het goede gesprek en is het ook gewoon leuk om te doen.’ 

Nieuwe inzichten 

Het traject gaf Stunnenberg de kans om met haar collega’s te filosoferen over de problemen waarmee de zorgbranche te maken heeft. ‘Wat is nu eigenlijk de bron van het cultuurprobleem in de zorg? Wat gaan we doen met de eeuwige parttimers discussie? En hoe rijmen we dat met duurzame inzetbaarheid?’ Omgaan met veranderingen in de zorg kwam ook uitgebreid aan bod. ‘Zijn we wel goed en professioneel genoeg ingericht om met de veranderingen die door anderen (bijvoorbeeld VWS ) worden bedacht om te gaan? En vragen we niet te veel van onze medewerkers?’ Ook merkten Stunnenberg en de overige bestuurders dat ze het lastig vonden om met negativiteit ten opzichte van deze veranderingen om te gaan. ‘We concludeerden dat juist deze kritische mensen echt wel willen meedenken, maar dat het ook om zeggenschap gaat. Ik ben van plan om in onze organisatie meer bottom-up te gaan werken en medewerkers meer eigenaarschap te geven.’

Verbeterde bedrijfsprocessen

Stunnenbergs ervaring met Action Learning was dusdanig positief dat ze hier gretig gevolg aan geeft in de rest van de organisatie. ‘Het leert medewerkers om een probleem niet één eendimensionaal, maar vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven aan te vliegen’, stelt Stunnenberg. Dat kan volgens haar over iets relatief kleins gaan, zoals problemen met roosters, maar ze bereidt haar organisatie en staf ook voor op de gesprekken over grotere uitdagingen. ‘Er komt veel op ons af met de opkomende transitie en het is belangrijk om daarin naar de ervaringen van je medewerkers te luisteren. Dit lijkt ons een fantastisch instrument om die gesprekken in te gaan.’ Stunnenberg vindt Action Learning de investering meer dan waard en denkt dat het bedrijfsprocessen kan verbeteren. ‘Je hebt er natuurlijk niets aan als je een probleem op tafel legt en dan uiteindelijk de verkeerde oplossing erbij vindt. Dan gaat het je nog meer tijd kosten en dan biedt het dus ook geen oplossing. Dit is dé manier om direct het goede gesprek te voeren.’