De Team Performance Loop

“De zes elementen van de Team Performance Loop staan niet los van elkaar.
Ze hebben invloed op elkaar, zowel positief als negatief.”

   De Team Performance Loop is lemniscaat van de zes elementen Doel, Binding, Veiligheid, Aanspreken, Vragen stellen en Reflectie. Elk onderdeel kent een boven- en een onderstroom element.

   Elk onderdeel heeft daarom impact op een of meer andere onderdelen. Voorbeeld: als je een hele goede binding met een van jouw teamleden hebt, kan dit als effect hebben dat we te lief voor elkaar zijn op het onderdeel aanspreken en reflectie. Het kan ook zijn dat een ander teamlid zich daardoor onveilig gaat voelen doordat jullie gezien worden als vier handen op 1 buik met als gevolg dat het andere teamlid zich niet meer openlijk durft uit te spreken of op het vlak van binding zich het derde wiel aan de wagen voelt. Wees je bewust van deze dynamiek in de samenwerking en de impact die dat heeft op het te bereiken teamresultaat.

   Op hoofdlijn is te zeggen dat:

   1) als er geen duidelijk doel is je chaos creëert;

   2) als je geen echte binding hebt kunstmatige harmonie ontstaat;

   3) als het niet veilig is je een angstcultuur in de hand werkt;

   4) als je elkaar niet aanspreekt op afspraken en gedrag de comfortzone leidend blijft;

   5) als we elkaar geen open vragen stellen zonder oordeel en oplossing innovatie uitblijft;

   6) en als we elkaar niet gunnen om te reflecteren stilstand het gevolg hiervan zal zijn.

   Wil je onze visie op het ontwikkelen van team performance horen en meer informatie ontvangen over de interactie tussen de elementen, kijk dan onderstaande video of  neem gerust contact op met Twan. Hij is bereikbaar op [email protected] of telefonisch via 06 – 2949 5122.

    Benieuwd naar wat WIAL voor jou kan betekenen?