About WIAL Netherlands

WIAL VISION

We believe that ambitious organisations need new ways of thinking, doing business and working together to solve their complex problems and achieve their desired results.

WIAL MISSION

WIAL coaches increase team performance through action learning. They support teams in identifying breakthrough solutions to real-world problems while accelerating individual, team and organizational development. WIAL's team coaching leads to more efficient organizations, positive business impact and a learning culture.

WIAL PURPOSE

WIAL Nederland laat werken veranderen in samenwerken en in plaatsen waar voortdurend wordt geleerd, zodat de teamleden in staat zijn de uitdagingen van vandaag aan te gaan en de kansen van morgen te grijpen door middel van actieleren.

WHY
Improving TEAM Performance

HOW
Through action-oriented learning and improvement

WHAT
A High Performing Action learning Team

Who we are

Our team consists of passionate Action Learning Coaches.
Each with their own discipline and background, but all specializing in growing teams to the level of a high performing action learning team. This is where their passion lies!

Twan Paes

MBA MALC

Twan first developed as a coach within the sports world where he was a handball coach at the premier league level. From there he had the opportunity to develop within organizations as a team coach. First at middle management level and grown to become a board member of a health insurance company. Twan teaches at various Master's programs in the field of HRM, personal leadership, team development and change management.

Twan is considered mister action learning in the Netherlands. Worldwide, he is one of ten Master Action Learning Coaches, of which there are three in Europe. He has been trained and coached by Prof. Dr. Michael Marquardt and Prof. Dr. Bea Carson, with direct roots to Prof. Reg Revans, the grounded father of action learning. He has helped countless teams, departments and entire organizations in virtually all sectors in growing into high performing action learning teams and in creating an action learning Community of Practice. Twan has also guided hundreds of people in the Action Learning program to become coaches.

 

He completed the Action Learning MBA in 2002 and has held the title MALC (Master Action Learning Coach) for many years.

Twan is the creator of the Team Performance Loop. He has been a board member of WIAL global for eight years. Within TEAM WIAL NL, Twan is director of Action Learning, program manager of high performing action learning teams at client programs and spends most of the week as a Master Action Learning coach guiding teams at clients.

Frank Campman

Frank Campman

MBA SALC

From a specialist role, Frank once became a team leader and continued to develop as a manager, director and administrator. The common thread throughout all these years has been his passion for supporting and coaching people in their development and mutual communication and to help teams grow to high performance.

Frank wil een bijdrage geven dat mensen zich gehoord voelen, dat de wijsheid uit het team wordt gehaald, dat mensen met meer plezier deelnemen aan een team omdat ze de vaardigheid om dit te doen en te borgen hebben doorontwikkeld en dat dat alles leidt tot een verbeterd en relevanter teamresultaat en organisatiebijdrage. Dat is wat hem drijft!
 

Frank is een action learner in hart en nieren. Niet alleen heeft hij de action learning MBA in 2002 with distinction afgerond, maar hij was ook algemeen directeur van de action learning Business School Nederland en CEO van Action Learning Business School Nederland International. Frank is een gecertificeerd Professional Action Learning Coach en heeft vele teams en organisaties in hun professionele ontwikkeling begeleid. Zowel inhoudelijk als op gedrag en teamproces. En is Frank lid van de Global WIAL board geweest.

 

Binnen WIAL Nederland is Frank algemeen directeur, programma manager en kwartiermaker van klant Community of Practice programma’s. Daarnaast is Frank Senior Action Learning Coach binnen diverse programma’s en actie-leergangen. 

Esther Bout

Esther Bout

MBA

Esther heeft een ruime ervaring binnen de overheid waar zij verschillende managementfuncties in vooral het fysiek domein heeft vervuld. In haar uiteenlopende rollen heeft zij veel verandertrajecten begeleid en getrokken wat onlosmakelijk gekoppeld was aan de ontwikkeling van organisaties en van individuele professionals.

Een belangrijke kracht van Esther is dat zij snel inzicht in de dynamiek van een team en organisatie heeft en in staat is te helpen in het vertalen in de noodzakelijke (organisatorische of individuele) veranderopgaven waarbij vaak op een zichtbare manier naar “operational excellence” wordt gestreefd.

Met het volgen van diverse opleidingstrajecten heeft zij een brede basis gelegd die toegepast kunnen worden bij het ontrafelen van problemen. Die ontrafeling is nodig om te komen tot een gestructureerde aanpak van de verbeteringen.  In 2014 heeft zij haar action learning MBA afgerond waarna zij zich middels verschillend masterclasses verder heeft gespecialiseerd in de veranderkunde en Action Learning Coaching.

Binnen WIAL Nederland is Esther als partner en als WIAL Nederland Action learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de groei als team.

Ilona hoving

Ilona Hoving

MSc MBA

Ilona heeft ruime ervaring binnen het onderwijs, zorg en andere grote overheidsinstellingen zoals gemeente en uitvoeringsorganisaties. Hierin heeft ze verschillende functies vervult van toezichthouder, bestuurder, directeur, kwartiermaker, programmamanager en docent. Binnen de verschillende functies heeft verandering en ontwikkeling van teams centraal gestaan. 

Door het volgen van meerdere studies zoals master bestuurskunde, rechten, accountancy, leergang psychologie en HR is een brede basis gelegd voor het snel kunnen scannen van een organisatie en te helpen het echte probleem boven tafel te krijgen. Vanuit verschillende invalshoeken kan multidisciplinair worden meegedacht. 

In 2018 heeft zij haar action learning MBA afgerond waarna zij zich middels verschillend masterclasses zich verder heeft gespecialiseerd in leiderschap en veranderkunde en Action Learning Coaching. 

Binnen WIAL Nederland is Ilona als partner en als WIAL Nederland Action learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en de groei als team.

Bert van Veldhuizen

MSc MBA CALC

Bert is a real generalist. He worked his way up to officer in the fire brigade and gained a lot of experience in working with teams. In addition, he has been involved in educating, training and coaching teams. After his period with the fire brigade, Bert started working as a business coach. Bert easily switches between the different layers in organisations.

Bert is very strong analytically and knows how to create an overview quickly by asking the right questions. This challenges teams to look at challenges and developments with a broader scope.

After mts mechanical engineering, Bert later obtained his Bachelor of Higher Management, MBA and Master of Management Science (MSc) part-time. This always focused on team development. He completed his Master with research on team flow.

Within WIAL Netherlands, as a partner and as a WIAL Netherlands Action Learning Coach, Bert is supportive in personal leadership development of team members and in growth as a team in a variety of sectors and disciplines.

Deborah Freudenthal

Deborah Freudenthal

LLM (Master of Laws)

Deborah heeft veel ervaring in verschillende richtingen. Zoals de overheid, het onderwijs en als trainer/ docent. In de basis is Deborah geïnteresseerd in het ontwikkelen van mensen. Na haar opleiding als Sportinstructeur (CIOS) heeft zij haar 1e graads onderwijsbevoegdheid gehaald bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

In haar werk bij de overheid heeft zij de behoefte om andere te helpen ontwikkelen vorm gegeven door te gaan werken als leidinggevende, manager en projectleider. Niet alleen de ontwikkeling van andere, maar ook haar eigen ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Met de opleidingen middlemanagement, projectmanager PRINCE 2, postgraduale opleiding veranderkunde en de masteropleiding Fiscaal Recht heeft Deborah hiervoor gezorgd. Hierdoor is zij in staat om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken zonder oordeel. Iedereen heeft zijn of haar eigen beeld vanuit zijn of haar eigen perspectief.

Als trainer en docent is Deborah al jaren actief, waarbij leren, vertrouwen en humor van groot belang zijn. Niet alleen voor de klas, maar ook sportief kan zij goed uit de voeten als hardlooptrainster en personal trainster. Met het kijken naar hoe iemand fysiek traint kan zij ook veel zeggen over hoe iemand zakelijk werkt.

Uiteindelijk is voor Deborah het belangrijkste om mensen verder te helpen op eigen kracht. Niet vertellen hoe het moet maar zelf nadenken. Dit is waarom zij niet alleen gekozen heeft om de CALC opleiding te volgen, maar ook partner te worden van WIAL Nederland. Het werkelijke probleem boven tafel krijgen, de verschillende perspectieven gebruiken om samen tot een gedragen oplossing te komen.  Met haar observatie- en analyse vermogen in de boven- en onderstroom kan Deborah als geen ander bijdragen aan de groei van het individu, het team en de organisatie.

Pieke Houben pasfoto

Pieke Houben

Drs MBA CALC

Pieke heeft als maatschappelijk betrokken zoon uit een ondernemer(s)-gezin in de technische sector meermaals gewisseld tussen ondernemen, managementrollen en/of werken in de zorg en het onderwijs. Dit brengt met zich mee een brede achtergrond als: Docent lichamelijke opvoeding, Econoom, Orthopedagoog, manager, directeur(-bestuurder) en nu Interim professional en Action Learning Coach.

In zijn loopbaan heeft Pieke verscheidene verandertrajecten, cultuurontwikkelingen en herstructureringen begeleid alsmede het bouwen aan strategische allianties en vormen van samenwerkingsverbanden en ketennetwerken.
Zijn vermogen om de belangen, waarden en zorgen van betrokken partijen snel en helder op tafel te krijgen en tot gezamenlijke doelstellingen te komen is daarbij een belangrijke kwaliteit gebleken.

Oud-collega’s en medewerkers omschrijven Pieke als analytisch sterk, resultaatgericht en met het vermogen om ogenschijnlijk ingewikkelde zaken te vertalen naar voor iedereen te begrijpen materie. Oog voor het grote geheel, maar zonder het kleine uit het oog te verliezen. Humor en rust zijn daarbij steeds aanwezig.

Pieke is gedreven om de onderlinge samenwerking, communicatie en kwaliteit van gedachte-uitwisseling in teams naar een hoger niveau te brengen. Dit vanuit de overtuiging dat iedere professional het meeste uit zichzelf wil halen en met Action Learning gefaciliteerd wordt omdat samen met collega’s op een hoger niveau te kunnen doen. Zo wil hij bijdragen aan betekenisvol werk en betekenisvolle relaties op de werkvloer.

Binnen WIAL Nederland is Pieke als partner en als WIAL Nederland Action Learning Coach in allerlei sectoren en disciplines ondersteunend in de persoonlijk leiderschap ontwikkeling van teamleden en in de groei als team.

Samenwerkingsverbanden WIAL Nederland

Dyade

Dyade draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang.

Dat doet Dyade door besturen, directies en medewerkers te ontzorgen, ondersteunen en inspireren. Zo kunnen zij zich richten op hun primaire taken en zichzelf en hun organisatie blijvend ontwikkelen.

Dyade is een van de grootste dienstverleners en marktleider op het gebied van bedrijfsvoering voor onderwijsinstellingen en kinderopvang. Dyade werkt voor schoolbesturen met in totaal zo’n 40 duizend medewerkers. Met een gemiddelde van 10 leerlingen per medewerker op een school, werkt Dyade dus voor de toekomst van 400 duizend kinderen. Daarmee leveren zij, indirect, een maatschappelijk substantiële en relevante bijdrage aan de toekomst van de kinderen van Nederland.

Dyade bestaat sinds 1656 en verzorgt haar dienstverlening anno 2023 met zo’n tweehonderd medewerkers.

Krachtenbundeling WIAL en Dyade Academy

Opleiden zit in het DNA van zowel WIAL (Word Institute for Action Learning) als de Dyade Academy. Beide organisaties zijn al meer dan 15 jaar dé opleiders van ‘onderwijzend en ‘zorg’ Nederland! Met hoogwaardige congressen, opleidingen en leergangen die inspireren, aanzetten tot denken en professionals in onderwijs en zorg, voorzien van praktische handvatten om organisaties verder te brengen. De bijeenkomsten vinden bovendien plaats in onze nieuwe toplocatie centraal in Nederland: het Dyade Visma Onderwijs Experience Center.

WIAL Nederland ondersteunt Dyade om Action Learning onderdeel te maken van haar aanbod en Dyade zet een aantal programma’s van WIAL Nederland in om aan te bieden aan onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ook zullen we blijven door ontwikkelen in een gezamenlijk aanbod.

HISTORY

The founder of action learning is Professor Dr Reg Revans, the first Professor of Business Administration in England.

With action learning, Revans has given an important place to the impact of the role of non-expert in the process of problem solving, distinguishing between knowledge and wisdom (experience).

The first publications date back to before 1945. Since then, there has been a lot of experimentation, research and help for many teams and organisations worldwide with Action Learning.

Reg Revans was a mentor in this field to Prof. Dr. Michael Marquardt, who in 2005, together with Prof. Dr. Bea Carson and Prof. Dr. Skip Leonard, placed the ideas of Reg Revans in the WIAL foundation, with the ambition of being able to support many more people and organisations worldwide with action learning.

Curious about what WIAL can do for your organization?